Hur ansöker man om alkoholtillstånd?

Att ansöka om alkoholtillstånd i Sverige är en process som innefattar flera steg och involverar olika myndigheter. Här är en detaljerad guide om hur man går tillväga:

Hur ansöker man om alkoholtillstånd?
Hur ansöker man om alkoholtillstånd?

1. Förberedelse

Förberedelser:

 • Krav och regler: Bekanta dig med de lokala reglerna och kraven för att få alkoholtillstånd i din kommun. Dessa kan variera beroende på var du befinner dig.
 • Typ av tillstånd: Bestäm vilken typ av alkoholtillstånd du behöver. Det finns olika typer av tillstånd beroende på verksamhetens art, exempelvis serveringstillstånd för restauranger och tillfälliga tillstånd för evenemang.

2. Dokumentation

Samla dokument:

 • Företagsdokument: Registreringsbevis från Bolagsverket, bolagsordning och aktiebok om det är ett aktiebolag.
 • Ekonomiska dokument: Årsredovisning och eventuell revisorsberättelse, samt budget och finansieringsplan för nystartade verksamheter.
 • Meny och verksamhetsbeskrivning: En detaljerad meny med mat och dryck som ska serveras, samt en beskrivning av verksamheten.
 • Anläggningsdokument: Ritningar över lokalen, utrymningsplaner och hyreskontrakt eller köpekontrakt.

3. Ansökan

Fyll i ansökan:

 • Ansökningsblankett: Hämta och fyll i rätt ansökningsblankett från kommunens webbplats eller servicekontor. Se till att du har rätt blankett för den typ av tillstånd du söker.
 • Personbevis: Alla personer som är delägare eller har en ledande position i företaget måste lämna personbevis.
 • Särskilda tillstånd: Om du ansöker om tillfälligt tillstånd för evenemang kan ytterligare dokumentation krävas, som polistillstånd för offentlig tillställning.

4. Inlämning

Lämna in ansökan:

 • Kommunens servicekontor: Lämna in den kompletta ansökan med alla bilagor till kommunens servicekontor eller via e-tjänst om din kommun erbjuder detta.

5. Handläggning

Handläggningstid:

 • Kommunens handläggning: Kommunen granskar din ansökan och kan komma att begära kompletterande uppgifter. Detta kan inkludera ekonomisk granskning och kontroll av lokalens lämplighet.
 • Intervju: Du kan bli kallad till en intervju eller ett möte där du får förklara din verksamhet och svara på frågor om hur du tänker säkerställa att alkohollagen följs.
 • Poliskontroll: En kontroll av din och dina medarbetares belastningsregister görs för att säkerställa att ni är lämpliga att bedriva alkoholservering.

6. Beslut

Beslut:

 • Beslut från kommunen: När alla kontroller och granskningar är genomförda fattar kommunen beslut om din ansökan. Du får ett skriftligt beslut som meddelar om du har beviljats eller fått avslag på din ansökan.
 • Överklagan: Om du får avslag har du möjlighet att överklaga beslutet inom en viss tid. Information om hur du överklagar brukar finnas med i beslutet.

7. Efter godkännande

Efter godkännande:

 • Avgifter: Betala eventuella tillståndsavgifter som kommunen tar ut.
 • Kontroll och tillsyn: Kommunen och polisen kan komma att genomföra kontroller och inspektioner för att säkerställa att du följer alkohollagen och de villkor som är kopplade till ditt tillstånd.

Viktiga punkter att tänka på

 • Utbildning: Det är ofta en fördel att ha genomgått en utbildning i ansvarsfull alkoholservering, vilket många kommuner kräver för att godkänna tillståndet.
 • Lagar och regler: Ha god kunskap om alkohollagen och lokala föreskrifter för att undvika sanktioner eller indraget tillstånd.
 • Dokumentation: Se till att all dokumentation är korrekt och komplett för att undvika förseningar i ansökningsprocessen.

Genom att följa dessa steg och vara väl förberedd ökar dina chanser att få ditt alkoholtillstånd beviljat och kunna bedriva din verksamhet enligt gällande regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *